BADANIA LEKARSKIE

Badania sportowo-lekarskie prowadzi

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie,

Filia nr 2 w Lublinie.

Adres: Ośrodek Medycyny Sportowej

ul.Nowy Świat 38

Godziny pracy 7:45-14:30 (poniedziałek, środa, czwartek,piątek), wtorek 7:45-17:30.

Rejestracja tel.: (81) 532-72-83

 

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o. o.

dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 20.30

w sobotę w godzinach 8.00 do 14.00